8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Tháng: Tháng Mười Một 2018

Tuyển dụng Cán bộ dự án làm việc tại Tây Ninh, Đồng Nai

Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” – DISTINCT Tổ chức: VietHealth Địa bàn làm việc: tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai Vị trí: Cán bộ dự án… Read More

Hoạt động “Tập huấn các nguyên tắc chung của các kỹ thuật, bài tập phục hồi chức năng và đánh giá tình trạng trẻ”

Được sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth) phối hợp với các ngành Lao động, Y tế và Giáo dục tỉnh Đồng Nai… Read More

Tầm nhìn – Sứ mệnh

I. Trung tâm VietHealth Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt về sức… Read More

Tuyển dụng Điều phối viên dự án

Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” – DISTINCT Tổ chức: VietHealth Địa bàn làm việc: tỉnh Tây Ninh hoặc tỉnh Bình Phước Vị trí: Điều phối viên dự án Số… Read More