8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Tháng: Tháng Mười Hai 2018

Thông báo mời thầu kiểm toán năm 2018

THÔNG BÁO MỜI THẦU TƯ VẤN Dịch vụ tư vấn Kiểm toán độc lập (Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018) Số TBMT: 01.12.18 /MT-VH Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth là Tổ… Read More

Tuyển dụng Trợ lý chương trình

Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” – DISTINCT Tổ chức: VietHealth Địa bàn làm việc: Hà Nội Vị trí: Trợ lý chương trình Số lượng: 01… Read More