8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Tháng: Tháng Hai 2019

Thông báo mời thầu: Dịch vụ tư vấn đánh giá giữa kỳ – Dự án DISTINCT

THÔNG BÁO MỜI THẦU Dịch vụ tư vấn Đánh giá giữa kỳ Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” Số TBMT: 01.02.19/MT-VH Trung tâm Phát triển Sức… Read More

Tuyển dụng Điều phối viên dự án tỉnh Tây Ninh

Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” – DISTINCT Tổ chức: VietHealth Địa bàn làm việc: tỉnh Tây Ninh Vị trí: Điều phối viên dự án Số… Read More