8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Tháng: Tháng Ba 2019

Thông báo mời thầu dịch vụ tư vấn Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 dự án DISTINCT

THÔNG BÁO MỜI THẦU Dịch vụ tư vấn Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 dự án DISTINCT Số TBMT: 60-19 /MT-VH Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth là Tổ chức Phi chính… Read More

Đánh giá trẻ trẻ khuyết tật trí tuệ sau can thiệp tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ ngày 20/3/2019 đến ngày 25/3/2019, dự án DISTINCT Tây Ninh đã tổ chức hoạt động đánh giá tiến bộ đối với trẻ khuyết tật trí tuệ sau can thiệp Giáo dục đặc biệt (GDĐB) tại huyện Tân… Read More

Hội thảo “Xây dựng quy trình, lộ trình thực hiện các hoạt động phát hiện sớm, can thiệp sớm (PHS-CTS) khuyết tật trẻ em”

Ngày 14 tháng 3 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Tây Ninh và Dự án DISTINCT đã tổ chức hội thảo “Xây dựng quy trình, lộ trình thực hiện các hoạt động phát hiện… Read More

Tập huấn “Quản lý hành vi đối với trẻ có nhu cầu đặc biệt”

Từ ngày 13 đến 15 tháng 3 năm 2019, khoá tập huấn với chủ đề: “Quản lý hành vi đối với trẻ có nhu cầu đặc biệt” đã được dự án DISTINCT phối hợp với phòng Giáo dục… Read More

Tập huấn sàng lọc khuyết tật trẻ em tại quận Hải Châu, Đà Nẵng

Trong khuôn khổ dự án: “Nâng cao năng lực và tính bền vững trong phát hiện và can thiệp sớm khuyết tật trẻ em dưới 6 tuổi tại Đà Nẵng”, từ ngày 22/3 đến 24/3 năm 2019 quận… Read More

Tập huấn cho phụ huynh của trẻ khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm VAVA tỉnh Tây Ninh

Với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID), Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth) phối hợp với các ngành Lao động, Y tế và Giáo dục triển khai Dự… Read More

Tập huấn “Chuyển giao kiến thức, kỹ thuật về khám xác định một số dạng khuyết tật thường gặp ở trẻ em từ 0-6 tuổi”

Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” – (DISTINCT) do Trung tâm Phát triển sức khỏe bền vững (VietHealth) triển khai, với sự tài trợ của Cơ… Read More

Khám/đánh giá, chẩn đoán và phân loại trẻ có dấu hiệu nghi ngờ khuyết tật tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” – (DISTINCT) do Trung tâm Phát triển sức khỏe bền vững (VietHealth) triển khai, với sự tài trợ của Cơ… Read More

Hội thảo “Xây dựng quy trình, lộ trình thực hiện các hoạt động PHS-CTS khuyết tật trẻ em” với Sở LĐTBXH tỉnh Tây Ninh

Ngày 5/3/2019, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh (LĐTB&XH) phối hợp với Dự án DISTINCT tổ chức Hội thảo Định hướng duy trì bền vững Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới… Read More

Đánh giá trẻ lại trẻ khuyết tật trí tuệ sau can thiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Được sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID), Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth) phối hợp với các ngành Lao động, Y tế và Giáo dục tỉnh Tây Ninh… Read More