8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Tháng: Tháng Mười Hai 2019

Thông báo mời thầu tư vấn

THÔNG BÁO MỜI THẦU TƯ VẤN Dịch vụ tư vấn Kiểm toán độc lập (Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019) Số TBMT: 01.12.19 /MT-VH Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth là Tổ… Read More