8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Tháng: Tháng Ba 2021

Dự án “Nâng cao năng lực phát hiện và can thiệp sớm trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi tại thành phố Đà Nẵng”

Theo báo cáo của UNICEF, tính đến nay, Việt Nam có khoảng 1.1 triệu trẻ em khuyết tật (KT) dưới 16 tuổi. Số liệu thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTB&XH) cũng cho thấy… Read More