8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Tháng: Tháng Bảy 2021

Nâng cao năng lực can thiệp giáo dục đặc biêt cho phụ huynh trong mùa dịch

Cùng với sự hỗ trợ trực tuyến của các chuyên gia về giáo dục đặc biệt, thông qua ứng dụng Zoom, ngày 10-12/07/2021 Dự án đã tổ chức hoạt động HTKT trực tuyến cho 16 phụ huynh ở xã Tân Quan, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước với hình thức hỗ trợ cá nhân 1-1. Các cán bộ dự án đã đi tới các Trạm Y tế và nhà trẻ để hướng dẫn và hỗ trợ phụ huynh kết nối với các chuyên gia giáo dục đặc biệt qua úng dụng trực tuyến Zoom.

Tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật về Ngôn ngữ trị liệu trực tuyến dành cho phụ huynh

Ngày 4/7/2021 và 11/7/2021 vừa qua, Dự án đã tổ chức khóa học tiếp theo và nằm trong chuỗi các hoạt động tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh về Ngôn ngữ trị liệu trực tuyến dành cho phụ huynh có con gặp khó khăn về ngôn ngữ