8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Tháng: Tháng Tám 2021

Giải pháp online – Covid 19 không thể làm gián đoạn các hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật

Cũng như nhiều tỉnh thành khác, cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Đồng Nai đang vô cùng phức tạp và cam go. Các hoạt động hỗ trợ, xây dựng năng lực cho phụ huynh trong việc chăm sóc và can thiệp cho trẻ khuyết tật tại Biên Hòa, Đồng Nai gặp rất nhiều khó khăn, và không thể triển khai được tại thực địa. Trong tình cảnh này, tương tác online là giải pháp duy nhất hữu hiệu để giúp duy trì các hỗ trợ về tinh thần, cung cấp kiến thức cũng như các kỹ năng giúp phụ huynh chăm sóc và can thiệp cho trẻ khuyết tật tại nhà.