8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Tháng: Tháng Chín 2021

Tập huấn – hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) về lượng giá hiệu quả can thiệp và điều chỉnh mục tiêu can thiệp & đánh giá tiến bộ

Nhằm nâng cao năng lực cho phụ huynh trẻ khuyết tật tại Biên Hòa, Đồng Nai, tiếp nối chuỗi quy trình gồm 7 lớp tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật đã được diễn ra từ tháng 11 năm 2020, vừa qua từ 12-21/9/2021, Dự án DISTINCT (do VietHealth thực hiện với sự tài trợ của USAID) đã tổ chức hoạt động Tập huấn – hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) về lượng giá hiệu quả can thiệp và điều chỉnh mục tiêu can thiệp & đánh giá tiến bộ – online cho 12 phụ huynh lớp số 11 qua ứng dụng ZOOM, với sự hướng dẫn và hỗ trợ trực tuyến từ chuyên gia giáo dục đặc biệt.

Hỗ trợ cho phụ huynh có con khó khăn về giao tiếp, ngôn ngữ và lời nói tại Biên Hòa, Đồng Nai

Nằm trong chuỗi các hoạt động tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh về Ngôn ngữ trị liệu, trong 2 ngày 7 và 8/8/2021, Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu” (DISTINCT) do VietHealth thực hiện với sự tài trợ của USAID đã tổ chức hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom cho 12 phụ huynh của 13 trẻ có khó khăn về giao tiếp, ngôn ngữ và lời nói tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Hoạt động HTKT phụ huynh lớp 12 & 13 – Biên Hòa, Đồng Nai

Trên quá trình phát triển của con cái thì cha mẹ luôn là những người thầy, người bạn quan trọng nhất, là động lực, bệ phóng nâng đỡ và là điểm tựa không gì có thể thay thế được của các con.