P.1702, toà A - Viglacera, 671 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội info@viethealth.org.vn 8424.3718.6677

Tập huấn về Xây dựng kế hoạch can thiệp giáo dục cá nhân (KHGDCN) và các kỹ thuật can thiệp cơ bản cho giáo viên mầm non

Từ ngày 1 đến 6 tháng 10 năm 2018, dự án DISTINCT phối hợp với Phòng Giáo dục thị xã Long Khánh tổ chức hoạt động tập huấn về Xây dựng kế hoạch can thiệp giáo dục cá nhân (KHGDCN) và các kỹ thuật can thiệp cơ bản cho 50 giáo viên mầm non thị xã Long Khánh và 5 giáo viên của Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai.

Khoá tập huấn gồm có các nội dung: Một số vấn đề chung về kế hoạch giáo dục cá nhân; Nội dung của một kế hoạch giáo dục cá nhân; Đánh giá; Quy trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân; Thực hành đánh giá và xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân; Một số kỹ thuật can thiệp cơ bản cho trẻ.

Sau khoá tập huấn tất cả 50 giáo viên mầm non đều đã thực hiện được các đánh giá nhu cầu của trẻ và lập các kế hoạch giáo dục cá nhân, bên cạnh đó các học viên cũng hoàn thành 01 kế hoạch giáo dục cá nhân của mình với trẻ được phân công.

Các hình ảnh của khoá tập huấn

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *