8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi info@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Dịch vụ tư vấn Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 dự án DISTINCT

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth là Tổ chức Phi chính phủ trực thuộc Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong năm 2020, VietHealth đã triển khai các dự án thuộc lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe trẻ em khuyết tật, hỗ trợ thở cho trẻ sơ sinh, vệ sinh môi trường… trong đó có Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” (viết tắt là DISTINCT).

Dự án DISTINCT bắt đầu từ năm 2016, và dự kiến kết thúc vào năm 2022, dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID), được triển khai tại 3 tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em khuyết tật dưới 6 tuổi và gia đình của trẻ thông qua việc triển khai mô hình toàn diện về phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật trẻ em (mô hình ECDDI) với các dịch vụ y tế, giáo dục và thúc đẩy hoà nhập xã hội.

VietHealth trân trọng kính mời các nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán nằm trong danh sách ngắn của USAID tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính dự án năm 2020 (chi tiết tại bản tham chiếu kèm theo)

Link: xem tại đây

Yêu cầu thời gian kiểm toán: tháng 3,4,5,6/2021. Thời gian phát hành báo cáo Kiểm toán trước ngày 15/6/2021.

Loại thông báo: Thông báo thực.

Lĩnh vực thông báo: Tư vấn thông thường.

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu.

Gói dịch vụ tư vấn: Kiểm toán độc lập (báo cáo tài chính năm 2020 dự án DISTINCT).

Nguồn vốn: Nguồn viện trợ từ USAID.

Bên mời cung cấp dịch vụ: Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững -Dự án DISTINCT

Hình thức lựa chọn: Đấu thầu hạn chế (danh sách do nhà tài trợ phê duyệt kèm theo)

Link: xem tại đây

Thời gian nộp hồ sơ: Từ  ngày 05/2/2021 đến  trước 11h ngày 25/2/2021.

Địa điểm nhận hồ sơ:

        Bà Vũ Thùy Linh –Phòng Hành Chính

        Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững.

        Số 8, D2B, ngõ 26, phố Vạn Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội.

  Số điện thoại: 0243 717 3118                               Fax: 0243 717 3418

Hồ sơ yêu cầu:

 • Thư quan tâm;
 • Dự kiến kế hoạch Kiểm toán;
 • Bản chào giá.

Thông báo mời thầu tư vấn

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Dịch vụ tư vấn Kiểm toán Báo
cáo Tài chính năm 2020
dự án DISTINCT

Số TBMT: 29-21 /MT-VH

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth là
Tổ chức Phi chính phủ trực thuộc Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt
Nam hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong năm 2020,
VietHealth đã triển khai các dự án thuộc lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe trẻ em
khuyết tật, hỗ trợ thở cho trẻ sơ sinh, vệ sinh
môi trường… trong đó có Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và
trị liệu cho trẻ em khuyết tật” (viết tắt là DISTINCT).

Dự án DISTINCT bắt đầu từ năm 2016, và dự kiến kết thúc vào năm 2022,
dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID), được triển khai
tại 3 tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh với mục đích nâng cao chất lượng cuộc
sống cho trẻ em khuyết tật dưới 6 tuổi và gia đình của trẻ thông qua việc triển
khai mô hình toàn diện về phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật trẻ em (mô
hình ECDDI) với các dịch vụ y tế, giáo dục và thúc đẩy hoà nhập xã hội.

VietHealth trân trọng kính mời các nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán nằm trong danh sách ngắn của USAID tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính dự án năm 2020 (chi tiết tại bản tham chiếu kèm theo)

Link: xem tại đây

Yêu cầu thời gian kiểm toán: tháng 3,4,5,6/2021. Thời gian phát hành báo
cáo Kiểm toán trước ngày 15/6/2021.

Loại thông báo: Thông báo thực.

Lĩnh vực thông báo: Tư vấn thông thường.

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu.

Gói dịch vụ tư vấn: Kiểm toán độc lập (báo cáo tài
chính năm 2020 dự án DISTINCT).

Nguồn vốn: Nguồn viện trợ từ USAID.

Bên mời cung cấp dịch vụ: Trung tâm Phát triển Sức khỏe
Bền vững -Dự
án DISTINCT

Hình thức lựa chọn: Đấu thầu hạn chế (danh sách do nhà tài trợ phê duyệt kèm theo)

Link: xem tại đây

Thời gian nộp hồ sơ: Từ  ngày 09/2/2021 đến  trước 11h ngày 25/2/2021.

Địa điểm nhận hồ sơ:

       
Vũ Thùy Linh –Phòng Hành Chính

        Trung
tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững.

        Số 8, D2B, ngõ 26, phố Vạn Phúc, Quận Ba
Đình, Hà Nội.

  Số điện thoại: 0243 717 3118                               Fax: 0243 717 3418

Hồ
sơ yêu cầu:

 • Thư
  quan tâm;
 • Dự
  kiến kế hoạch Kiểm toán;
 • Bản
  chào giá.

Hội nghị “Tổng kết các dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”, giai đoạn 2015 – 2020

Từ năm 2015, các dự án “Thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật”, “Tăng cường năng lực mạnh lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật”, “Tiếp cận mọi người” đã được các tổ chức VNAH, VietHealth, DRD lần lượt triển khai tại tỉnh Tây Ninh. Đây là ba tiểu dự án nằm trong dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã được  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 4/4/2016 được triển khai tại 8 tỉnh.

Mục tiêu tổng thể của các dự án là cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật thông qua cung cấp các hỗ trợ cho người khuyết tật trong các lĩnh vực: phát hiện sớm và can thiệp sớm khuyết tật trẻ em; xây dựng năng lực và cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng cho người khuyết tật; tăng cường tiếp  cận của người khuyết tật đối với các phương tiện giao thông, công trình xây dựng, và các dịch vụ trợ giúp pháp lý, hỗ trợ phát triển sinh kế; các hỗ trợ thiết yếu về dụng cụ phục hồi chức năng và cải thiện điều kiện sinh hoạt tại nơi ở cho người khuyết tật… Các nhóm giải pháp bao gồm nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên môn, đào tạo và hỗ trợ người nhà/phụ huynh của người khuyết tật, cung cấp dịch vụ can thiệp, truyền thông nâng cao nhận thức, vận động chính sách, hỗ trợ đồng đẳng thông qua hình thức câu lạc bộ…

Sáng ngày 26/1/2021, Sở LĐTBXH tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các Sở Ngành và các tổ chức VNAH, VietHealth, DRD tổ chức Hôi nghị tổng kết các dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2020 với sự tham gia của hàng trăm đại biểu đến từ các ngành LĐTBXH, Y tế, Giáo dục, Xây dựng, Giao thông, Tài chính và các hội liên quan đến người khuyết tật tại tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá và ghi nhận các thành quả nổi bật của các dự án trong hơn 5 năm triển khai bao gồm những hỗ trợ trực tiếp vô cùng thiết thực và hiệu quả cho hơn 5000 người khuyết tật, trẻ khuyết tật và gia đình tại tỉnh. Hàng nghìn cán bộ địa phương công tác tại các ngành LĐTBXH, Y tế, Giáo dục, Giao thông, Xây dựng được nâng cao nhận thức về công tác người khuyết tật; được đào  tạo về chuyên môn phục hồi chức năng, giáo dục đặc biệt  để cung cấp các dịch vụ can thiệp y tế và giáo dục cho người/trẻ khuyết tật; được đào tạo để nhận biết và giải quyết các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và phòng chống xâm hại cho  người khuyết tật; đào tạo các kiến thức và thúc  đẩy áp dụng các giải pháp về tăng cường tiếp cận cho người khuyết tật… Bên cạnh đó, các dự án còn tiếp cận và đào tạo cho hàng nghìn phụ huynh/người nhà của trẻ/người khuyết tật các kiến thức về khuyết tật, kỹ năng tập phục hồi chức năng, kỹ năng làm việc với trẻ có nhu cầu đặc biệt, cũng như các kỹ năng chăm sóc cần thiết khác.

Đánh giá Tây Ninh là tỉnh có mô hình lý tưởng, thành công bậc nhất trong các tỉnh của dự án đã triển khai một cách toàn diện các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, Bà Ritu Tariyal – Giám đốc Phòng Phát triển Xã hội của USAID Việt Nam ghi nhận và nhấn mạnh sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của các cấp các ngành, sự cam kết và trách nhiệm của các tổ chức thực hiện là các yếu tố tạo nên thành công của dự án. Bà cũng khẳng định cam kết của USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động hỗ trợ cho người khuyết tật tại tỉnh Tây Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Tại hội nghị, Ban Thi đua khen thưởng của tỉnh đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 08 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các hoạt động nằm trong chương trình dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ. Sự việc này là một minh chứng mạnh mẽ khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo tỉnh đối với công tác người khuyết tật; ghi nhận và động viên các tập thể và cá nhân đã có những cống hiến, đóng góp cho sự thành công của các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại tỉnh Tây Ninh.

Thông báo mời thầu tư vấn

THÔNG BÁO MỜI THẦU TƯ VẤN

Dịch vụ tư vấn Kiểm toán độc lập

(Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020)

Số TBMT: 01.01.21 /MT-VH

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth là Tổ chức Phi chính phủ trực thuộc Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong năm 2020, VietHealth đã triển khai các dự án thuộc lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe trẻ em khuyết tật, hỗ trợ thở cho trẻ sơ sinh, vệ sinh môi trường… với tổng số vốn viện trợ nhận được khoảng 1.000.000 USD từ các nhà tài trợ.

VietHealth trân trọng kính mời các nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán có đủ tư cách hợp lệ và năng lực tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập năm 2020. Xem điều khoản tham chiếu tại đây:               

https://drive.google.com/file/d/1uBs94KRUfQgTjoEhWezOfStOO3ZDtGg/view?usp=sharing

Yêu cầu thời gian kiểm toán trong vòng tháng 02/2021. Thời gian phát hành báo cáo Kiểm toán và thư quản lý trước ngày 18/3/2021.

Loại thông báo: Thông báo thực.

Lĩnh vực thông báo: Tư vấn thông thường.

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu.

Gói dịch vụ tư vấn: Kiểm toán độc lập (báo cáo tài chính năm 2020).

Nguồn vốn: Nguồn viện trợ.

Bên mời cung cấp dịch vụ: Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững.

Hình thức lựa chọn: Đấu thầu hạn chế (danh sách kèm theo)

Thời gian nộp hồ sơ: Từ  ngày 6/1/2021 đến  trước 14h ngày 18/1/2021.

Địa điểm nhận hồ sơ:

        Bà Vũ Thùy Linh –Phòng Hành Chính

        Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững.

        Số 8 D2B, ngõ 26 phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

        Số điện thoại: 0243 717 3118                   Fax: 0243 717 3418

 • Hồ sơ yêu cầu:
 • Thư quan tâm;
 • Dự kiến kế hoạch Kiểm toán;
 • Bản chào giá.

DANH SÁCH NGẮN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN

– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

– Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Vietnam (PWC)

– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Calico

– Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á

KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Người khuyết tật, ngày 3 tháng 12 hằng năm, trong khuôn khổ dự án ”Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ khuyết tật (DISTINCT)” do USAID tài trợ với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ khuyết tật từ 0 đến 6 tuổi. Từ ngày 23-26/11/2020, Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tổ chức hoạt động tập huấn cho 19 phụ huynh trẻ khuyết tật tại Biên Hòa về đánh giá lại tình trạng trẻ và thực hành các kỹ thuật PHCN chuyên biệt cho từng trẻ; tại hoạt động, dự án cũng đã cung cấp dụng cụ cho 02 trẻ khuyết tật về vận động và hướng dẫn phụ huynh cách sử dụng.

Cùng với đó, từ ngày 28-29/11/2020, dự án cũng đã triển khai đồng loạt các lớp hỗ trợ kỹ thuật cho 73 phụ huynh trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt trên địa bàn TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhằm xác định nhu cầu, mong muốn của gia đình đối với trẻ và khả năng của phụ huynh khi tham gia dự án. Chuỗi hoạt động này giúp phụ huynh hiểu các vấn đề khó khăn của trẻ trong sinh hoạt, học tập và giao tiếp, cung cấp cho phụ huynh hiểu rõ các thông tin về khuyết tật trẻ em, phát hiện và can thiệp sớm; vai trò của phụ huynh trong can thiệp cho trẻ khuyết tật. Sau hoạt động, chuyên gia cùng với phụ huynh xác định được nhóm nhu cầu của từng trẻ và hình thức can thiệp; phụ huynh được chuyên gia hướng dẫn phụ huynh một số kỹ thuật, bài tập can thiệp cơ bản để hỗ trợ cho con tại nhà. Sự đồng hành và phối hợp tích cực của ngành Y tế, ngành Giáo dục tại địa phương cùng với niềm vui hạnh phúc của phụ huynh khi nhận được các dịch vụ trị liệu cho trẻ khuyết tật từ 0-6 tuổi đã tạo thêm động lực và sẽ giúp cho Dự án hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

CUNG CẤP DỤNG CỤ HỖ TRỢ CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TỈNH TÂY NINH

Hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế Người khuyết tật, ngày 3 tháng 12 hằng năm, trong khuôn khổ dự án ”Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ khuyết tật (DISTINCT)” do USAID tài trợ với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ khuyết tật từ 0 đến 06 tuổi, sáng ngày 19/11/2020 tại bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) đã phối hợp với Bệnh viện Phục Hồi Cức năng, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh tổ chức trao tặng dụng cụ hỗ trợ Phục hồi chức năng cho một số phụ huynh trẻ khuyết tật vận động có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong quá trình trao tặng bộ dụng cụ, nhóm chuyên viên phục hồi chức năng của VietHealth đã thực hiện hướng dẫn kỹ thuật để phụ huynh có thể sử dụng tốt các bộ dụng cụ này trong việc giúp trẻ tập luyện tại nhà dựa trên những bài tập được các chuyên gia phục hồi chức năng của Dự án và cán bộ y tế địa phương hướng dẫn trong các lớp tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật trước đó. Sự đồng hành và phối hợp của ngành Y tế địa phương cùng với niềm hạnh phúc của phụ huynh khi nhận được những bộ dụng cụ phục hồi chức năng đã tạo thêm động lực và niềm tin cho Dự án, hướng đến hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

VietHealth thông báo tuyển dụng cán bộ dự án làm việc tại Bình Phước

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức hoạt động khoa học công nghệ Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hoạt động về sức khỏe và phát triển cộng đồng.

Hiện tại, VietHealth triển khai dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” – DISTINCT do USAID tài trợtại 03 tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Phước.

Mục tiêu của dự án là cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi và gia đình thông qua triển khai mô hình phát hiện sớm và can thiệp sớm với các hoạt động nâng cao năng lực, cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, phát triển và hòa nhập xã hội cho trẻ em khuyết tật.

Vị trí tuyển dụng:

Cán bộ dự án – Số lượng 02

Địa điểm làm việc: Tỉnh Bình Phước.

Bản mô tả công việc: https://drive.google.com/file/d/1iKpijmIdSJN0hCHjRHpX9HebvabXUidG/view?usp=sharing

Những ứng viên quan tâm vui lòng gửi thư quan tâm và CV tới địa chỉ email: info@viethealth.org.vnvới tiêu đề như sau: VietHealth – [Vị trí ứng tuyển] – Họ và tên.

Hạn chót: 10/11/2020

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ: Ms. Vũ Thùy Linh (Cán bộ Hành chính – Nhân sự) – SĐT: 0243.717.3118, ext: 11. Lưu ý: Do hạn chế về mặt thời gian nên chỉ các ứng viên được lựa chọn vào vòng phỏng vấn được liên hệ và phản hồi.

VietHealth thông báo tuyển dụng chuyên gia MEL

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức hoạt động khoa học công nghệ Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hoạt động về sức khỏe và phát triển cộng đồng.

Hiện tại, VietHealth triển khai dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” – DISTINCT do USAID tài trợtại 03 tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Phước.

Mục tiêu của dự án là cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi và gia đình thông qua triển khai mô hình phát hiện sớm và can thiệp sớm với các hoạt động nâng cao năng lực, cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, phát triển và hòa nhập xã hội cho trẻ em khuyết tật.

Vị trí tuyển dụng:

Chuyên gia MEL

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Bản mô tả công việc:

https://drive.google.com/file/d/1JehRX3rUgo2RQoQC1bXea_z8CrkFf0jT/view?usp=sharing

Những ứng viên quan tâm vui lòng gửi thư quan tâm và CV tới địa chỉ email: info@viethealth.org.vnvới tiêu đề như sau: VietHealth – [Vị trí ứng tuyển] – Họ và tên.

Hạn chót: 17/10/2020

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ: Ms. Vũ Thùy Linh (Cán bộ Hành chính – Nhân sự) – SĐT: 0243.717.3118, ext: 11. Lưu ý: Do hạn chế về mặt thời gian nên chỉ các ứng viên được lựa chọn vào vòng phỏng vấn được liên hệ và phản hồi.

Viethealth thông báo tuyển dụng cán bộ dự án làm việc tại Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Phước.

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức hoạt động khoa học công nghệ Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hoạt động về sức khỏe và phát triển cộng đồng.

Hiện tại, VietHealth triển khai dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” – DISTINCT do USAID tài trợ tại 03 tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Phước.

Mục tiêu của dự án là cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi và gia đình thông qua triển khai mô hình phát hiện sớm và can thiệp sớm với các hoạt động nâng cao năng lực, cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, phát triển và hòa nhập xã hội cho trẻ em khuyết tật.

Vị trí tuyển dụng:

Cán bộ dự án

Địa điểm làm việc: Tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Phước.

Bản mô tả công việc:

https://drive.google.com/file/d/1Pbewv27AMXWDlKTz_5GKz3CQCkgAtBfd/view?usp=sharing

Những ứng viên quan tâm vui lòng gửi thư quan tâm và CV tới địa chỉ email: info@viethealth.org.vnvới tiêu đề như sau: VietHealth – [Vị trí ứng tuyển] – Họ và tên.

Hạn chót: 29/05/2020

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ: Ms. Vũ Thùy Linh (Cán bộ Hành chính – Nhân sự) – SĐT: 0243.717.3118, ext: 11.

Lưu ý: Do hạn chế về mặt thời gian nên chỉ các ứng viên được lựa chọn vào vòng phỏng vấn được liên hệ và phản hồi.

Lễ khai giảng trực tuyến khóa học Ngôn ngữ Trị liệu Nhi niên khóa 2020 – 2021

Hôm qua, 20/4/2020, buổi lễ khai giảng trực tuyến khóa học Ngôn ngữ Trị liệu Nhi niên khóa 2020 – 2021 đã được tổ chức thông qua ứng dụng Microsoft Teams với sự hiện diện của đại diện Ban Giám hiệu trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNTU), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (Dự án DISTINCT/VietHealth), Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (Dự án Hold My Hands/PHAD) cùng giảng viên và 44 học viên đến từ các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước và Bình Định.

Thay mặt trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, PGS. Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã có những lời phát biểu tâm huyết “Đây là lớp học được triển khai theo đề xuất của VietHealth và PHAD từ tháng 7/2018, tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian để các bên hoàn thiện hồ sơ, quy trình thủ tục nhận tài trợ, sau gần 2 năm, đến tháng 3 năm nay, toàn bộ hồ sơ mới được phê duyệt. Đến khi chuẩn bị khai giảng thì chúng ta lại phải đối mặt với một thách thức khác là dịch Covid, do vậy các bên phải cùng tư duy để có thể triển khai hiệu quả mà vẫn đảm bảo chất lượng, kỹ thuật. Sau tất cả những khó khăn đó, chúng ta cùng nhau có mặt ở đây để tham dự buổi khai giảng trực tuyến cho khóa học này. Tôi trân trọng cảm ơn 2 dự án, đặc biệt là USAID đã tài trợ cho khóa học và chúc tất cả các học viên học tập tốt, đạt kết quả cao”.

Chương trình đào tạo gồm 04 học kỳ: 02 học kỳ đào tạo lý thuyết được tổ chức tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và 02 học kỳ thực hành được tổ chức tại 06 cơ sở thực hành lâm sàng của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ trở về địa phương và áp dụng kiến thức đã học được để hỗ trợ cho trẻ khuyết tật trong dự án theo đúng cam kết với nhà tài trợ.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa Lê đại diện nhà tài trợ USAID “đến thời điểm hiện tại, thông qua các dự án, USAID đã có những chương trình đào tạo về Ngôn ngữ Trị liệu ở bậc thạc sĩ và cử nhân, và bây giờ khóa học 10 tháng. Vì vậy đây cũng là một trong những khóa đào tạo ở trong nước mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được về chất lượng. Rất mong dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát để học viên có thể học trực tiếp, tương tác hiệu quả hơn vì đây là những môn học ngoài phần lý thuyết thì đều cần có phần thực hành lâm sàng”. Sau lễ khai giảng thầy và trò sẽ ngay lập tức triển khai dạy & học trực tuyến phần lý thuyết chuyên ngành Ngôn ngữ Trị liệu Nhi khoa thông qua ứng dụng Microsoft Teams, nhằm đảm bảo tiến độ và chương trình học cũng như tiến độ giải ngân của dự án và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội.

Một số hình ảnh trong buổi lễ khai giảng