P.1702, toà A - Viglacera, 671 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội info@viethealth.org.vn 8424.3718.6677

Hoạt động tình nguyện “Vì Sức khỏe cộng đồng” tại xã Tà Sử Choóng, Hoàng Su Phì, Hà Giang ngày 13/10/2018

Với mục đích hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ đồng bào vùng khó khăn, phát huy tinh thần tương thân tương ái tình nguyện vì cộng đồng của các cơ quan và doanh nghiệp, ngày 13/10/2018, VietHealth phối… Read More