8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Hoạt động tình nguyện “Vì Sức khỏe cộng đồng” tại xã Tà Sử Choóng, Hoàng Su Phì, Hà Giang ngày 13/10/2018

Với mục đích hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ đồng bào vùng khó khăn, phát huy tinh thần tương thân tương ái tình nguyện vì cộng đồng của các cơ quan và doanh nghiệp, ngày 13/10/2018, VietHealth phối… Read More