P.1702, toà A - Viglacera, 671 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội info@viethealth.org.vn 8424.3718.6677

Thông báo mời thầu dịch vụ tư vấn Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 dự án DISTINCT

THÔNG BÁO MỜI THẦU Dịch vụ tư vấn Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 dự án DISTINCT Số TBMT: 60-19 /MT-VH Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth là Tổ chức Phi chính… Read More

Tập huấn sàng lọc khuyết tật trẻ em tại quận Hải Châu, Đà Nẵng

Trong khuôn khổ dự án: “Nâng cao năng lực và tính bền vững trong phát hiện và can thiệp sớm khuyết tật trẻ em dưới 6 tuổi tại Đà Nẵng”, từ ngày 22/3 đến 24/3 năm 2019 quận… Read More

Tập huấn “Chuyển giao kiến thức, kỹ thuật về khám xác định một số dạng khuyết tật thường gặp ở trẻ em từ 0-6 tuổi”

Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” – (DISTINCT) do Trung tâm Phát triển sức khỏe bền vững (VietHealth) triển khai, với sự tài trợ của Cơ… Read More

Khám/đánh giá, chẩn đoán và phân loại trẻ có dấu hiệu nghi ngờ khuyết tật tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” – (DISTINCT) do Trung tâm Phát triển sức khỏe bền vững (VietHealth) triển khai, với sự tài trợ của Cơ… Read More

Đánh giá trẻ lại trẻ khuyết tật trí tuệ sau can thiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Được sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID), Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth) phối hợp với các ngành Lao động, Y tế và Giáo dục tỉnh Tây Ninh… Read More

Thông báo mời thầu: Dịch vụ tư vấn đánh giá giữa kỳ – Dự án DISTINCT

THÔNG BÁO MỜI THẦU Dịch vụ tư vấn Đánh giá giữa kỳ Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” Số TBMT: 01.02.19/MT-VH Trung tâm Phát triển Sức… Read More

Tầm nhìn – Sứ mệnh

I. Trung tâm VietHealth Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt về sức… Read More

Tuyển dụng Điều phối viên dự án

Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” – DISTINCT Tổ chức: VietHealth Địa bàn làm việc: tỉnh Tây Ninh hoặc tỉnh Bình Phước Vị trí: Điều phối viên dự án Số… Read More

VietHealth – 10 năm hình thành và phát triển

VIETHEALTH – 10 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN VietHealth là một tổ chức hoạt động khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật VietHealth (VUSTA), thành lập vào ngày 24/10/2008,… Read More

Hoạt động Hỗ trợ kỹ thuật can thiệp GDĐB

Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” – (DISTINCT) được sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID), do Trung tâm Phát triển Sức… Read More