P.1702, toà A - Viglacera, 671 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội info@viethealth.org.vn 8424.3718.6677

Hội đồng trung tâm

HỘI ĐỒNG VIETHEALTH

1. Ông Nguyễn Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng
2. Ông Lê Quang Dương Phó Chủ tịch Hội đồng
Giám đốc VietHealth
4. Ông Đỗ Ngọc Tấn Ủy viên Hội đồng
5. Bà Lưu Thị Hồng Ủy viên Hội đồng
6. Bà Đỗ Thị Vân Ủy viên Hội đồng
7. Ông Trịnh Quang Dũng Ủy viên Hội đồng
8. Ông Trần Trọng Hải Ủy viên Hội đồng
Share