8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế chủ chốt của tỉnh Tây Ninh

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em khuyết tật từ 0 – 6 tuổi và gia đình thông qua mô hình can thiệp toàn diện về phát hiện sớm, can thiệp sớm cùng với các dịch vụ y tế, giáo dục và hoà nhập xã hội, từ năm 2016, Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững – VietHealth đã phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh Tây Ninh triển khai Dự án “Tăng cường Năng lực Mạng lưới Dịch vụ và Trị liệu cho trẻ em khuyết tật” (DISTINCT) trên địa bàn 9 huyện thị của toàn tỉnh.

Sau gần 3 năm triển khai hoạt động, dự án đã đạt được kết quả tích cực trong hai mảng hoạt động chính: (1) nâng cao năng lực về phát hiện sớm/can thiệp sớm cho các ngành đối tác và (2) triển khai các hoạt động sàng lọc, khám chẩn đoán phân loại trẻ khuyết tật và tổ chức can thiệp.

Để xây dựng được mô hình Phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật trẻ em đạt hiệu quả cao và duy trì được sự bền vững, dự án DISTINCT đã triển khai đồng thời hai lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh trong thời gian từ ngày 13 – 16/5/2019 với nội dung cụ thể như sau:

Hoạt động “Tập huấn, chuyển giao kiến thức, kỹ thuật khám xác định một số dạng khuyết tật thường gặp ở trẻ em từ 0 – 6 tuổi” nhằm cung cấp kiến thức chung về khuyết tật, cách nhận biết dạng tật, hướng can thiệp và hướng dẫn thực hành khám/lượng giá, ghi chép hồ sơ.

Các học viên tích cực tham gia thảo luận

Hoạt động “Tập huấn, chuyển giao kiến thức, kỹ thuật khám/đánh giá trẻ có khó khăn về ngôn ngữ, giao tiếp và rối loạn nhai nuốt” cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về tiếng Việt sử dụng trong đánh giá ngôn ngữ, lời nói và giao tiếp, những vấn đề chung trong đánh giá ngôn ngữ, lời nói, giao tiếp và hướng dẫn thực hành khám/đánh giá.

Cả hai khoá tập huấn đều có những kiến thức rất mới và khó, do vậy hầu hết các học viên đều mong muốn Dự án sẽ tổ chức thêm các lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp chuyên sâu hơn, để từ đó tạo được nguồn nhân lực có chuyên môn toàn diện về Phục hồi Chức năng tại tỉnh Tây Ninh.

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *