8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Tầm nhìn – Sứ mệnh

I. Trung tâm VietHealth

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt về sức khỏe tình dục và sinh sản, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phát hiện và phục hồi chức năng cho người khuyết tật. VietHealth xây dựng những quan hệ bình đẳng và tin cậy với các đối tác thuộc chính phủ, các cấp địa phương và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước có chung mối quan tâm. VietHealth có khả năng hợp tác với những đối tác khác nhau để cung cấp các chương trình/dự án, dịch vụ hiệu quả, chuyên nghiệp và bền vững với chất lượng cao.

1. Tầm nhìn

Tầm nhìn của VietHealth là trở thành tổ chức phi chính phủ dẫn đầu được công nhận rộng rãi là một nhà cung cấp dịch vụ thân thiện với các giải pháp và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng với giá cả phù hợp và tiện lợi.

2. Sứ mệnh của VietHealth

Sứ mệnh của VietHealth là nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em, phụ nữ và các nhóm yếu thế bao gồm người khuyết tật, các dân tộc thiểu số, hộ gia đình nghèo, các vùng sâu vùng xa và các nhóm có nguy cơ cao (MARP) bằng cách xây dựng, thử nghiệm và mở rộng các mô hình can thiệp bằng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng với giá cả phù hợp và tiện lợi.

II. Công ty TNHH Phát triển Sức khỏe Bền vững VietHealth

Công ty TNHH Phát triển Sức khỏe Bền vững VietHealth là một doanh nghiệp xã hội được thành lập năm 2011 bởi Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (viết tắt là VietHealth) với nhiệm vụ hiện thực hóa một trong các chiến lược của VietHealth đó là xây dựng và triển khai các mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thân thiện, chất lượng và uy tín cho cộng đồng, đồng thời tạo nguồn thu ổn định giúp VietHealth phát triển một cách bền vững, giảm thiểu phụ thuộc vào các nguồn tài trợ từ bên ngoài.

1. Tầm nhìn

Tầm nhìn của VietHealth là trở thành Doanh nghiệp Xã hội dẫn đầu về phát triển các sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng với chuỗi cơ sở cung cấp dịch vụ tận tâm, uy tín trong phục hồi chức năng, giáo dục cho trẻ có nhu cầu dặc biệt và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ.

2. Sứ mệnh

– Nâng cao cơ hội hòa nhập cho trẻ em khuyết tật 0-6 tuổi góp phần giảm gánh nặng về tài chính và tinh thần cho gia đình trẻ bằng dịch vụ can thiệp toàn diện và hỗ trợ thông tin, chuyển giao kỹ năng cho gia đình.

– Cải thiện sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, đem lại tự tin, góp phần tăng cường hạnh phúc gia đình bằng các dịch vụ chất lượng cao với sự tôn trọng phẩm giá, tin cậy, thoải mái, an toàn, đặc biệt chú trọng vào việc đảm bảo sự bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ của các nhóm yếu thế.

Share