8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi info@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Tập huấn sàng lọc khuyết tật trẻ em tại quận Hải Châu, Đà Nẵng

Trong khuôn khổ dự án: “Nâng cao năng lực và tính bền vững trong phát hiện và can thiệp sớm khuyết tật trẻ em dưới 6 tuổi tại Đà Nẵng”, từ ngày 22/3 đến 24/3 năm 2019 quận Hải Châu đã tổ chức tập huấn cho 112 điều tra viên. Nội dung tập huấn bao gồm: những nhận thức chung về khyết tật trẻ em và hướng dẫn sử dụng bộ công cụ sàng lọc khuyết tật trẻ em dưới 6 tuổi. Đối tượng tham gia tập huấn bao gồm: cán bộ trẻ em phường, công tác viên và giáo viên mầm non tại các trường mầm non công lập và tư thục. Sau tập huấn, từ 25/3/2019 các quận sẽ tiến hành tổ chức sàng lọc cho hơn 21.000 trẻ dưới 6 tuổi tại địa bàn.

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *