8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Tập huấn triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH tại tỉnh Đồng Nai

Từ ngày 01 – 22/8/2019, Dự án DISTINCT phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn triển khai các quy định xác định mức độ khuyết tật theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH cho hơn 1000 cán bộ thuộc 11 huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2019, thay thế cho Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Theo đó, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thành lập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy chứng nhận khuyết tật hoặc giới thiệu người dân đến Hội đồng giám định y khoa tỉnh xác định mức độ khuyết tật để được hưởng các chế độ chính sách, hỗ trợ của Nhà nước.

Với sự giảng dạy và dẫn dắt của ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội – Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cùng với sự quan tâm học hỏi nhiệt tình của các học viên, khoá tập huấn đã được tổ chức thành công, đảm bảo truyền đạt đầy đủ 05 nội dung chính: (1) Phổ biến Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019; (2) Trình bày những điểm mới của Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019; (3) Hướng dẫn phương pháp xác định dạng tật và mức dộ khuyết tật; (4) Một số lưu ý trong xác định dạng tật và mức độ khuyết tật cho trẻ em; (5) Trao đổi về nhóm trẻ hưởng lợi của dự án và hướng hỗ trợ xác định dạng tật và mức độ khuyết tật.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó trưởng phòng – Phòng Bảo trợ xã hội – Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai phổ biến Thông tư

Các học viên tích cực đặt câu hỏi

Trong quá trình tập huấn, các học viên được khuyến khích đặt câu hỏi cũng như trao đổi, thảo luận để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và đúng quy định trên địa bàn toàn tỉnh.

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *