8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật về Ngôn ngữ trị liệu trực tuyến dành cho phụ huynh

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) phối hợp với Sở Lao Động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai Dự án “Tăng cường Năng lực Mạng lưới Dịch vụ và Trị liệu cho trẻ em khuyết tật” (DISTINCT) tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Mục đích của Dự án là nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ khuyết tật từ 0 đến 6 tuổi và gia đình thông qua việc triển khai mô hình Phát hiện sớm và Can thiệp sớm toàn diện về khuyết tật trẻ em (mô hình PHS-CTS) với các dịch vụ y tế, giáo dục và thúc đẩy hoà nhập xã hội.

Trong thời gian dịch bệnh Covid 19, các hoạt động tập huấn, hỗ trợ cho phụ huynh và trẻ khuyết tật hầu hết phải thay đổi phương thức từ trực tiếp sang trực tuyến.

Ngày 4/7/2021 và 11/7/2021 vừa qua, Dự án đã tổ chức khóa học tiếp theo và nằm trong chuỗi các hoạt động tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh về Ngôn ngữ trị liệu trực tuyến dành cho phụ huynh có con gặp khó khăn về ngôn ngữ diễn ra. Khóa học được chia làm 2 nhóm lớp dành cho 62 phụ huynh có con chưa có lời và có lời tại các tỉnh Bình Phước và Đồng Nai. Mục tiêu của khóa học là cung cấp, bổ sung kiến thức, hướng dẫn các phương pháp cho phụ huynh, hỗ trợ phụ huynh giải quyết các vấn đề khó khăn mà trẻ đang gặp phải. Sau khóa học phụ huynh đã có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng để dạy và tập luyện cho con của mình. Trong thời gian tới, Dự án sẽ tiếp tục triển khai các khóa học trực tuyến theo kế hoạch cho các nhóm phụ huynh nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu về hỗ trợ các phụ huynh trẻ có khó khăn về ngôn ngữ.

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *