8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi info@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Thông báo mời thầu tư vấn

THÔNG BÁO MỜI THẦU TƯ VẤN

Dịch vụ tư vấn Kiểm toán độc lập

(Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020)

Số TBMT: 01.01.21 /MT-VH

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth là Tổ chức Phi chính phủ trực thuộc Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong năm 2020, VietHealth đã triển khai các dự án thuộc lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe trẻ em khuyết tật, hỗ trợ thở cho trẻ sơ sinh, vệ sinh môi trường… với tổng số vốn viện trợ nhận được khoảng 1.000.000 USD từ các nhà tài trợ.

VietHealth trân trọng kính mời các nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán có đủ tư cách hợp lệ và năng lực tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập năm 2020. Xem điều khoản tham chiếu tại đây:               

https://drive.google.com/file/d/1uBs94KRUfQgTjoEhWezOfStOO3ZDtGg/view?usp=sharing

Yêu cầu thời gian kiểm toán trong vòng tháng 02/2021. Thời gian phát hành báo cáo Kiểm toán và thư quản lý trước ngày 18/3/2021.

Loại thông báo: Thông báo thực.

Lĩnh vực thông báo: Tư vấn thông thường.

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu.

Gói dịch vụ tư vấn: Kiểm toán độc lập (báo cáo tài chính năm 2020).

Nguồn vốn: Nguồn viện trợ.

Bên mời cung cấp dịch vụ: Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững.

Hình thức lựa chọn: Đấu thầu hạn chế (danh sách kèm theo)

Thời gian nộp hồ sơ: Từ  ngày 6/1/2021 đến  trước 14h ngày 18/1/2021.

Địa điểm nhận hồ sơ:

        Bà Vũ Thùy Linh –Phòng Hành Chính

        Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững.

        Số 8 D2B, ngõ 26 phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

        Số điện thoại: 0243 717 3118                   Fax: 0243 717 3418

  • Hồ sơ yêu cầu:
  • Thư quan tâm;
  • Dự kiến kế hoạch Kiểm toán;
  • Bản chào giá.

DANH SÁCH NGẮN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN

– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

– Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Vietnam (PWC)

– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Calico

– Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *