8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi info@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Thông báo mời thầu tư vấn

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Dịch vụ tư vấn Kiểm toán Báo
cáo Tài chính năm 2020
dự án DISTINCT

Số TBMT: 29-21 /MT-VH

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth là
Tổ chức Phi chính phủ trực thuộc Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt
Nam hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong năm 2020,
VietHealth đã triển khai các dự án thuộc lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe trẻ em
khuyết tật, hỗ trợ thở cho trẻ sơ sinh, vệ sinh
môi trường… trong đó có Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và
trị liệu cho trẻ em khuyết tật” (viết tắt là DISTINCT).

Dự án DISTINCT bắt đầu từ năm 2016, và dự kiến kết thúc vào năm 2022,
dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID), được triển khai
tại 3 tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh với mục đích nâng cao chất lượng cuộc
sống cho trẻ em khuyết tật dưới 6 tuổi và gia đình của trẻ thông qua việc triển
khai mô hình toàn diện về phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật trẻ em (mô
hình ECDDI) với các dịch vụ y tế, giáo dục và thúc đẩy hoà nhập xã hội.

VietHealth trân trọng kính mời các nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán nằm trong danh sách ngắn của USAID tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính dự án năm 2020 (chi tiết tại bản tham chiếu kèm theo)

Link: xem tại đây

Yêu cầu thời gian kiểm toán: tháng 3,4,5,6/2021. Thời gian phát hành báo
cáo Kiểm toán trước ngày 15/6/2021.

Loại thông báo: Thông báo thực.

Lĩnh vực thông báo: Tư vấn thông thường.

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu.

Gói dịch vụ tư vấn: Kiểm toán độc lập (báo cáo tài
chính năm 2020 dự án DISTINCT).

Nguồn vốn: Nguồn viện trợ từ USAID.

Bên mời cung cấp dịch vụ: Trung tâm Phát triển Sức khỏe
Bền vững -Dự
án DISTINCT

Hình thức lựa chọn: Đấu thầu hạn chế (danh sách do nhà tài trợ phê duyệt kèm theo)

Link: xem tại đây

Thời gian nộp hồ sơ: Từ  ngày 09/2/2021 đến  trước 11h ngày 25/2/2021.

Địa điểm nhận hồ sơ:

       
Vũ Thùy Linh –Phòng Hành Chính

        Trung
tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững.

        Số 8, D2B, ngõ 26, phố Vạn Phúc, Quận Ba
Đình, Hà Nội.

  Số điện thoại: 0243 717 3118                               Fax: 0243 717 3418

Hồ
sơ yêu cầu:

  • Thư
    quan tâm;
  • Dự
    kiến kế hoạch Kiểm toán;
  • Bản
    chào giá.

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *