8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi info@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

VietHealth tuyển dụng Cán bộ Chương trình, Cán bộ chương trình về Truyền thông và Vận động Chính sách, Cán bộ Dự án và Cán bộ số liệu

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức hoạt động khoa học công nghệ Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hoạt động về sức khỏe và phát triển cộng đồng.

Hiện tại, VietHealth triển khai dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” – DISTINCT do USAID tài trợ tại 03 tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Phước.

Mục tiêu của dự án là cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi và gia đình thông qua triển khai mô hình phát hiện sớm và can thiệp sớm với các hoạt động nâng cao năng lực, cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, phát triển và hòa nhập xã hội cho trẻ em khuyết tật.

Vị trí tuyển dụng:

  1. Cán bộ chương trình

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Bản mô tả công việc:

https://drive.google.com/open?id=1W1bUn_DAmPJD1XWjJwRnzodfs8er57_a

  1. Cán bộ chương trình về truyền thông và vận động chính sách

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Bản mô tả công việc:

https://drive.google.com/open?id=1J1lAv20usBXhEe5bGgy03IlRse4Dp10_

  1. Cán bộ về số liệu

Địa điểm làm việc: Tỉnh Tây Ninh (hoặc Đồng Nai, hoặc Bình Phước)

Bản mô tả công việc:

https://drive.google.com/open?id=1vt4ONFwtlwBpr1_ixV0DzHlbmTv8yLYk

4. Cán bộ dự án

Địa điểm làm việc: Tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai

Bản mô tả công việc:

https://drive.google.com/open?id=1FmNnGY-iPdAIbgpPfK8F5p27XDFAs8nG

Những ứng viên quan tâm vui lòng gửi thư quan tâm và CV tới địa chỉ email: info@viethealth.org.vn với tiêu đề như sau: VietHealth – [Vị trí ứng tuyển] – Họ và tên.

Hạn chót: 30/06/2019

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ: Ms. Ngô Yến Ly (Cán bộ Hành chính – Nhân sự) – SĐT: 0243.717.3118, ext: 11.

Lưu ý: Do hạn chế về mặt thời gian nên chỉ các ứng viên được lựa chọn vào vòng phỏng vấn được liên hệ và phản hồi.

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *